Projekt Možemo zajedno

Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“ Benkovac u partnerstvu s Udrugom invalida i osoba s poteškoćama u razvoju Zajedno i Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA provodi projekt „Možemo zajedno - Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ UP.04.2.1.11.0130.
Ciljna skupina projekta su 2 organizacije civilnog društva s projektnog područja.

Provedbom navedenih projektnih aktivnosti ostvariti će se cilj projekta „Ojačati kapacitete OCD-ova za razvoj programa aktivnog djelovanja i neposredan rad za razvoj lokalne zajednice “koji će kroz pažljivo birane i osmišljene sadržaje prilagođene i kreirane prema potrebama OCD-ova aktivnih u lokalnoj zajednici doprinijeti ostvarenju

SC: 1.
Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima

SC: 2.
Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini na koji će se način doprinijeti ostvarenju općeg cilja poziva osigurati razvoj civilnog društva u RH koji osigurava ujednačen regionalno-društveni ekonomski rast i demokratski razvoj RH.

Projektni tim projekta Možemo zajedno čine Kristina Dević Koordinator OCD- a i asistent, Matej Mikulić voditelj projekta.

Vrijednost projekta

435.375,00 HRK

Vrijednost projekta u potpunosti je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

370.068,75 HRK

Iznos sufinaciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda

64.306,25 HRK

Iznos sufinaciran od strane iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Razdoblje provedbe projekta

02.12.2021. - 02.12.2022