Volonterska akcija Možemo zajedno

U sklopu projekta organizirana je volonterska akcija “Možemo zajedno” . Volonterska akcija održana je 30.11.2022. u Benkovcu te su njoj testirana znanja stečena na provedenoj Edukaciji koordinatora volontera.
Akcija je usmjerena na kreativne i edukativne aktivnosti uključenja osoba s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u društvu. U provebi je sudjelovalo 45 osoba. Volonterska akcija se provela u okviru aktivnosti Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa).