O Udruzi

Udruga „ Mali koraci“ osnovana je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete života djece, mladih, starijih i odraslih osoba te djelovanje za dobrobit cjelokupne društvene zajednice. Djelatnosti Udruge su:

– organiziranje edukativnih i kreativnih radionica radi unaprjeđenja znanja i kompetencija djece, mladih, odraslih i starijih osoba, te poticanje razvoja njihovih unutarnjih snaga potrebnih za ostvarivanje kvalitetnog aktivnog i odgovornog života u
zajednici;

– razvoj socijalnih vještina, posebno nenasilnog rješavanja sukoba i komunikacijskih
vještina namijenjenih djeci, mladima i obitelji putem predavanja, seminara, okruglih
stolova;
– poticanje odgovornog roditeljstva i zagovaranje prava i interesa djece, mladih i obitelji putem projekata i programa Udruge;

– poticanje solidarnosti i međusobnih dijaloga, te stvaranje pozitivnih stavova prema
različitosti;

– poticanje volonterizma i organiziranje humanitarnih akcija;

– suradnja s drugim organizacijama, subjektima, vlastima, zajednicama, savezima i
udrugama.

Statut Udruge

Financijski izvještaji

Plan i program rada Udruge

Udruga za djecu, mlade i obitelj “Mali koraci ” korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.